Blogger Widgets

Δεν ήταν μονόδρομος η ταπείνωση και το 3ο μνημόνιο Δεν είμαστε ό,τι δηλώνουμε, αλλά ό,τι κάνουμε και ό,τι ψηφίζουμε (βίντεο) Δ. Κοδέλας: “Χρειαζόμαστε ένα κίνημα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας” Συνέντευξη στο ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 Ζητώ συγγνώμη από τον ελληνικό λαό>

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Ζητήματα αδιαφάνειας στις διαδικασίες αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων του τομέα των υδατοκαλλιεργειών

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Κοδέλας, Αγνή Καλογερή, Βαγγέλης Αποστόλου που αφορούν θέματα αδιαφάνειας και έλλειψη αντικειμενικότητας στις διαδικασίες την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων του τομέα των υδατοκαλλιεργειών, που υποβάλλονται για έγκριση χρηματοδότησης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας ΠΑΛ 2007 – 2013. Πιο ειδικά, όπως καταγγέλουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένη εταιρία φαίνεται να ελέγχει μετοχικά τόσο εταιρία που αξιολογεί επενδυτικά σχέδια όσο και εταιρία που είναι δικαιούχος αξιολόγησης και χρηματοδότησης από το ΕΠΑΛ.

Ακολουθεί το κείμενο ολόκληρης της ερώτησης

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Ερωτηματικά σε σχέση με την διαφάνεια και αμεροληψία κατά την αξιολόγηση υποψήφιων για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του ΕΠΑΛ 2007-2013.

Κατά τη συζήτηση στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ψηφίστηκε πρόσφατα (Ν. 4282/2014), τέθηκαν κρίσιμα ερωτήματα στον κ.Υπουργό για την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών, μεταξύ των οποίων υπήρξε και αναφορά σε «καταγγελίες για περίεργες διαδικασίες αξιολόγησης», για την οποία δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής απάντηση.
Η αναφορά εστιάζεται σε εταιρεία αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων καθώς και σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στο τομέα των υδατοκαλλιεργειών και είναι πλέον δικαιούχος ενίσχυσης για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου, με το μετοχικό κεφάλαιο και των δύο εν λόγω εταιρειών να ελέγχεται από την Global Finance η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες επένδυσης κεφαλαίων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εταιρείες ICAP ADVISORY AE και ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ, όπου η πρώτη ανέλαβε το έργο του «Τεχνικού συμβούλου υποστήριξης της διαδικασίας αξιολόγησης, ένταξης υλοποίησης, παρακολούθησης και πληρωμής των επενδυτικών σχεδίων με φορέα ανάθεσης την ΕΥΕΔ (ΕΦΔ) του ΕΠΑΛ» (Απόφαση 1758/07-10-2013) και η δεύτερη είναι δικαιούχος χρηματοδότησης τέτοιου σχεδίου(Απόφαση 370/14-05-2014) που αξιολογήθηκε από την προαναφερόμενη εταιρεία.
Να σημειωθεί ότι στους όρους της προκήρυξης/πρόσκλησης (1087/20-06-2013) του έργου του Τεχνικού Συμβούλου, που έχει αναλάβει η προαναφερθείσα εταιρία (ICAP) περιλαμβάνεται όρος που αφορά την Ομάδα έργου του Τεχνικού Συμβούλου που προσπαθεί να αποκλείσει την οποιαδήποτε σχέση συμφέροντος μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενων και ο οποίος όρος αναφέρει: «Τα στελέχη της Οµάδας Έργου δεν µετείχαν και δεν θα µετέχουν ως µελετητές αυτοπροσώπως ή µε οποιαδήποτε εταιρική/κοινοπρακτική ιδιότητά τους στην σύνταξη επενδυτικών φακέλων, που έχουν ήδη υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν προς ένταξη για χρηµατοδότηση στο σύνολο των Μέτρων αρµοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ∆ράσεων Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ».
Με βάση τα παραπάνω τίθεται ζήτημα διαφάνειας και αμεροληψίας κατά την διαδικασία αξιολόγησης του υποβληθέντος και τελικώς εγκριθέντος για χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου, αφού οι δύο εταιρείες εκτός από την σχέση αξιολογητή- αξιολογούμενου είναι και ουσιαστικά «αδελφές εταιρείες με κοινά βεβαίως οικονομικά συμφέροντα.
Το γεγονός αυτό, εκτός των άλλων, έχει δημιουργήσει στους ενδιαφερόμενους φορείς (λοιποί υποψήφιοι) το αίσθημα έλλειψης αντικειμενικότητας στη διαδικασία αξιολόγησης των σχεδίων.
Με βάση τα παραπάνω

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1. Αξιολογεί ότι με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα δεδομένα, τίθεται ζήτημα διαφάνειας και αμεροληψίας κατά την διαδικασία αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου που υπέβαλε η εταιρεία ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ ;
2. Ελέγχθηκαν οι προαναφερόμενες καταγγελίες, και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί, ή πρόκειται να προβεί, προκειμένου να αποκατασταθεί στους ενδιαφερόμενους υδατοκαλλιεργητές, το αίσθημα αντικειμενικότητας για τη διαδικασία αξιολόγησης των σχεδίων, ενόψει μάλιστα αξιολόγησης νέων επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια της νέας πρόσκλησης των των Μέτρων 2.1 και 2.3 του ΕΠΑΛ 2007 – 2013;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Κοδέλας Δημήτρης
Αποστόλου Ευάγγελος
Καλογερή Αγνή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.